Trang chủ So sánh
So sánh chi tiết CPU Intel E5-2620v2, 6 Cores/12 Threads, 2,1GHz, 15MB Cache với CPU Intel E5-2660v2, 10 Cores/20 Threads, 2,2GHz, 25MB Cache
Hình ảnh
Giá 10.000.000 8.000.000 10.000.000 8.000.000